Een nieuwe nummer van tijdschrift Systeemtherapie is verschenen! We sluiten het jaar af met wederom een zeer gevarieerd nummer, iets dat de veelstemmigheid in het vakgebied weerspiegelt. De systeemtherapie is volop in ontwikkeling en dat is een heel goed teken. De bijdrage die daarmee geleverd wordt aan de ‘gewone’ en vooral de geestelijke gezondheid van cliënten en daarmee aan de bevolking kan niet overschat worden. Systeemtherapie is in al haar hoedanigheden nog steeds uniek en tevens onontbeerlijk!