Gratis artikel: Moving out of the closed room

Mieke Hoste gaat in het eerste artikel, ‘Moving out of the closed room’, op zoek naar de voordelen om de systeemtherapie bij de cliënten thuis te doen. Zo kunnen opgestelde foto’s het maken van een genogram verlevendigen, maar ook de observaties binnen de thuiscontext bieden veel aanknopingspunten om de verhalen te verrijken. Echter kan de eigen therapieruimte een mediërende werking hebben, juist vanwege het feit dat de alledaagse realiteit even opgeschort wordt. Zo komt Hoste tot afwegingen over de vraag welke context een gezin nodig heeft om de therapiedoelen te behalen.

 

Een chronisch ziek kind in het gezin en op school

Het tweede hoofdartikel is van Wietske Kruiswijk die uitvoerig stil staat bij de relaties tussen de leerlingen van een school voor chronisch zieke kinderen, de school zelf, de ouders en de begeleiders. Een compleet therapeutisch systeem dat, als het goed aangestuurd wordt, van groot belang kan zijn voor het kind met zijn aandoening. Kruiswijk beziet deze relaties vanuit de verschillende perspectieven, een onderwerp dat nog maar weinig is belicht.

  

Verder in dit nummer

De rubriek 'Reflectie' gaat dit keer over verwachtingen, een alledaags begrip dat toch zelden onderwerp van overpeinzingen is. Het is iets dat wij allen kennen en dat in veel situaties ons gedrag kan bepalen. Jan Meerdinkveldboom doet een eerste poging dat begrip te leren kennen en onderzoekt wanneer en op welke wijze de sturing vanuit verwachtingen kan optreden. De boekbesprekingen ten slotte gaan over werken die weliswaar niet door systeemtherapeuten zijn geschreven maar wel degelijk voor hen van belang kunnen zijn. 

 


  

Het hele nummer lezen?
Wilt u het volledige nummer van Systeemtherapie lezen? Met een gratis proefabonnement ontvangt u één papieren nummer en hebt u bovendien twee weken toegang tot het volledige archief. Bekijk alle abonnementsvormen >