De auteurs van de twee prachtige hoofdartikelen in dit nummer hebben dat laatste gedaan. Zij voegen op hun vakgebied, in hun systemische school, met hun artikel wat toe en dragen zo bij aan de ontwikkeling van het vak. Dat inspireert en daagt uit! In het eerste artikel beschouwen Jef Slootmaeckers & Lieven Migerode partnergeweld in het licht van emotionally focused therapy (eft). Een bijzonder artikel want tot nog niet zo lang geleden was partnergeweld een contra-indicatie voor eft. 
Het tweede hoofdartikel gaat over narratieve systeemgerichte traumabehandeling en is geschreven door Jan Olthof & Mariëlle Gelissen. Het is een pakkend geschreven artikel dat de lezer meeneemt op Rens’ reis om een weg te vinden met de ingrijpende ervaringen in zijn leven die hem belemmeren in zijn functioneren en ontwikkeling. De combinatie van emdr en narratieve systeemtherapie is aansprekend: het behandelt het trauma en ontwikkelt een nieuw verhaal. 
De rubriek De Praktijk biedt ruimte aan inspirerende praktijkverhalen. Kristel Kuppens neemt de lezer mee in de beschrijving van de behandeling van een vader van een residentieel opgenomen jongere en de huidige partner van die vader. Zij zitten vast in een voor hen en hun behandelaars tamelijk uitzichtloos verhaal. 
Lezenswaardig is ook het interview dat Cathy Van Gorp voor de rubriek Professie & Persoon had met Ineke Rood. Rood geeft aan dat het centrale thema in haar werk samen te vatten is in de vragen ‘Wie is deze mens in de context van zijn omgeving? En hoe ondersteun ik hem bij het zoeken naar veerkracht die volgens mijn opvatting in elke persoon verscholen ligt?’ 
In de rubriek Onderzoek gesignaleerd vertelt Peter van der Ende over de bevindingen van zijn promotieonderzoek naar strategieën die mensen met ernstige psychische problematiek gebruiken om te slagen in hun ouderrol. 
In de rubriek Congressen komen ditmaal twee bijeenkomsten aan de orde. Ilse van Zon beschrijft haar indrukken van de studiemiddag van de Rotterdamse Kring met Thomas Fondelli. Kevser Gün bericht over het NVRG-congres dat in september 2016 plaatsvond en de titel ‘Insluiting en uitsluiting’ droeg. 
In de rubriek Boeken (en zo) worden drie boeken besproken. Het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren van Jan Meerdinkveldboom, Ineke Rood en Ad Kerkhof wordt besproken door Nikander Rühl. Jolanthe de Tempe bespreekt vervolgens Attachment-based family therapy for depressed adolescents van Diamond, Diamond en Levy. Hanna Van Parys sluit de rij met een bespreking van het boek Te vroeg volwassen – over parentificatie van Marinka Kamphuis.