Het hoofdartikel van dit nummer, ‘Navigatie in feedback gestuurd systeemtherapeutisch werk’, is geschreven door Robert van Hennik, Eefje Strijbosch, Claudia van Doorn, René de Lange, Teun van Overveld en Melanie Szablewski. De auteurs beogen met hun artikel middels FITS (Feedback Informed Therapy in Systems) een alternatief aan te reiken voor het standaardiseren van evidence based behandel-, meet- en monitormodellen.
De rubriek Onderzoek Gesignaleerd heeft ditmaal een tweetal artikelen voor u in petto. Henk Jan Conradi, Pieter Dingemanse, Arjen Noordhof en Jan Henk Kamphuis voerden het eerste grootschalige empirisch onderzoek uit naar de effectiviteit van het ‘Houd me vast’-groepsprogramma voor paren. Bieke Van de Wiele, Ulrike De Taeye en Hanne Afschrift deden een literatuurstudie om te achterhalen of systeemtherapie een zinvolle bijdrage kan leveren aan de begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
In de rubriek Professie & Persoon treft u twee prachtige portretten aan. David Epston, een van de voormannen in de internationale narratieve beweging, was vorig najaar voor een congres in Nederland. Dat gaf Bruno Hillewaere de gelegenheid hem te interviewen, althans dat was het plan. Erica Siegers portretteert vervolgens Jean-Marie Govaerts.
Het nummer sluit af met een aantal congresverslagen en boekbesprekingen.