In dit themanummer over trauma presenteren we twee hoofdartikelen over traumawerk van ervaren systeemtherapeuten. Greet Splingaer geeft inkijk in haar beeldrijke collaboratieve gezinsgerichte insteek in een ambulante setting. Arianne Struik, Caroline Dierkx en Mirjam Pijpers schetsen de meerwaarde van hun actieve aanklampende inspanningen om langdurig afwezige natuurlijke ouders toch te betrekken bij de behandeling van jongeren die leven in behandelhuizen en in pleeggezinnen na chronische traumatisering. Daarna volgt een unieke reflecterende dialoog over het therapieparcours van Cathy Van Gorp en Kelly Vercaigne, enkele jaren na afsluiten van de therapie. Ellen de Graaf schetst in de rubriek Praktijk de dilemma’s waarop zij botst bij het systemisch werken met trauma in de kinderpsychiatrie. In de rubriek Professie & Persoon komt dit keer onder de mooie titel ‘Niet alles is oplosbaar’ Véronique Limpens aan het woord in een interview met Cathy Van Gorp en Erica Siegers. Zij licht de wortels toe van haar groot engagement om achter het problematisch gedrag van kinderen de gezinstrauma’s op te merken en systemisch te behandelen.

 

Recent zijn er in het Nederlandse taalgebied tal van boeiende boeken verschenen over trauma. Opvallend daarbij is dat de meeste auteurs de focus richten op het individuele slachtofferperspectief en aandacht vragen voor de effecten van meervoudig en ontwikkelingstrauma voor het individu. Slechts af en toe verschijnt er een boek over een gezinstherapeutische benadering van trauma. Toch is er in de boekrecensies van Kris Decraemer, Christine De Muynck, Inge Vanderstraete, Joke Houthuys, Liesbet Monballiu en Shari Jansegers een schat aan informatie te vinden over de destructiviteit van meervoudig trauma. Wel dient de lezer een vertaalslag te maken naar een consequent systemisch perspectief in het traumawerk. Als redactie hopen we dat dit nummer een extra impuls en aanvullende theoretische en praktijkgerichte onderbouwing kan aanreiken om deze vertaalslag te maken.

 

De congresverslagen van Oscar Aberson, Cinthe Lemmens, Elke Humblet, Cathy Van Gorp en Jan Meerdinkveldboom ten slotte, bieden een boeiend overzicht van wat er momenteel leeft in ons vakgebied, zowel in Vlaanderen en Nederland als op Europees niveau in de EFTA.