In haar hoofdartikel werpt Annelies Onderwaater een nieuw licht op parentificatie. Vooreerst maakt ze het vaak genoemde continuüm van parentificatie meer inzichtelijk. Daarnaast brengt Onderwaater de lezer weer een stap dichter bij het antwoord op de vraag: ‘Welke therapeutische interventies kunnen ingezet worden bij parentificatie in gezinnen?’

De Praktijk van Linne De Loof handelt over microprocessen binnen therapeutische gesprekken met gezinnen. De Loof weet de vaak impliciete kennis over therapeutische processen glashelder te verwoorden en slaagt erin om te doen wat je als therapeut ook steeds opnieuw probeert: zonder jargon, in afstemming op het gezin, tot de kern van de zaak komen. Een inspirerende bijdrage die zowel herkenbaar is als spitsvondig en vernieuwend.

Selma Kloeg reflecteert over vriendschap en het betrekken van vrienden in systeemtherapie. Hiertoe ziet Kloeg verschillende mogelijkheden. Geïnspireerd door het werk van Bessel van der Kolk benadrukt ook zij dat gehoord en gezien worden door de mensen die we liefhebben van cruciaal belang is. Inderdaad, wat is meer deugddoend dan bij die vriend of vriendin zijn die jou je verhaal laat doen, toont dat hij luistert, je laat uitspreken en met jou meedenkt? Het gesprek niet op zichzelf betrekt maar met zijn of haar aandacht bij jou blijft?

In een Professie & Persoon die de lezer bij zal blijven schetsen Lenny Rodenburg en Karin Wagenaar leven en werk van Gail Palmer,  medeoprichtster van de emotionally focused family therapy. Het interview geeft een mooie illustratie van hoe tegenspoed en uitdagingen in het eigen gezinsleven zowel belastend als een weg naar therapeutische verdieping kunnen zijn. In de slotparagraaf komt de waarde van een mentor ter sprake, iemand die jouw kwaliteiten ziet en je op basis daarvan voor de juiste uitdagingen plaatst.

Geen congresverslagen deze editie. Door de coronamaatregelen werden de meeste congressen en studiedagen afgelast of uitgesteld. Menig systeemtherapeut werd geïnspireerd door online congressen of webinars. In het volgende nummer lichten we er enkele uit.

Tijd om boeken te lezen en te recenseren was er wel. Albert Neeleman zette zijn tanden in Speaking, actually — Towards a new ‘fluid’ common-sense understanding of relational becomings van de gewaardeerde John Shotter. Margriet van der Schee las De leugens die ons binden — Een nieuwe kijk op identiteit van filosoof Kwame Anthony Appiah. Naast de Professie & Persoon met Gail Palmer bespreekt Bert De Lange in dit nummer ook het handboek efft van de hand van Palmer en Jim Furrow. Ankie Engels las voor ons het breed toegankelijke Ik jij wij — Wat moet ik met mijn relatie? van Kries Van Damme. Tot slot werd Partnergeweld en emotionally focused therapy — Vechten voor de liefde van Jef Slootmaeckers en Lieven Migerode grondig gelezen door Elien van Oostendorp.