In een grondige studie naar de effecten van de transitie in de jeugdzorg van de centrale overheid naar de gemeenten die in Nederland in 2015 van start ging, onderzochten Marion Dik, Nynke Kiers, Simone Waanders en Aurelie Lange de effecten van de transitie op de uitkomsten van multisysteemtherapie (mst) en functional family therapy (fft). Dat was een noodzakelijk onderzoek, aangezien, zoals we inmiddels wel weten, deze transitie niet helemaal naar wens verlopen is. Interessant is dan ook te lezen dat hun onderzoek, waar meer dan 1800 gezinnen aan deelnamen, constateerde dat de behandeleffecten van deze twee methoden vrijwel gelijk gebleven zijn. De gezinnen hebben de problemen na de transitie wél als complexer ervaren!

De complexe theorie van de contextuele systeemtherapie maakte de toepassing ervan in de praktijk lastig. Jaap van der Meiden schreef een artikel naar aanleiding van zijn promotieonderzoek naar contextuele interventies in de systeemtherapie. Zijn onderzoek voorziet therapeuten nu van concrete handvatten, die relatief nieuw zijn in hun praktische toepassing. Daarmee vergroot hij de toepasbaarheid van deze  therapievorm, die al decennia geleden door Boszormenyi-Nagy is ontwikkeld. Een aanwinst dus!

Ook in deze uitgave een bijdrage in de rubriek Professie & Persoon, geschreven door Albert Neeleman en Erica Siegers. In beeld is Ellen Aptroot, thans nog werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als consulent voor familiebedrijven. Ook is ze opleider en als zodanig samen met anderen grondlegger van de Swolsche School, een instelling voor systeemtherapie en opleiding. Haar boeiende ontwikkeling van sociotherapeut in een psychodynamisch werkveld tot haar huidige activiteiten wordt mooi in beeld gebracht.

Van drie congressen is verslag gedaan. Vanzelfsprekend, in de huidige tijd, waren die online te volgen. Karin van Dijk, zelf ook werkzaam in het forensische veld, doet uitgebreid verslag van de studiedag  Systeemtherapie en Jeugdige Zedenplegers. Wilco Kroon bezocht het congres Gewone kinderen in bijzondere omstandigheden, over kinderen die opgroeien met ouders met eigen problematiek, waaronder verslavingen en psychiatrische klachten. PsyQ organiseerde het congres Systeemtherapie in de (s)ggz – Over samenhang en samenwerking en Diederik Borst deed daar verslag van.

Hanna Van Parys las voor ons Als helpen niet helpt van Thea van Bodegraven-Boonstra. Het boek Doodzonde – Zelfmoord is nooit alleen van Julia von Graevenitz en Menno Visser, wordt besproken door Nicoline van Nierop en Annerieke Luijendijk. Beter samen! Herstelgericht werken in de jeugdhulp is de titel van een boek van Ligand, Stijn Deprez en Michael Michiels. Froukje Prins bespreekt dit boek. Tot slot in dit nummer Behandelprotocol ibct relatietherapie – Behandelprotocol in 10 sessies – geïntegreerde gedragstherapie voor partners met relatieproblemen, een boek van Pieternel Dijkstra en Aerjen Tamminga. Catherine Barbez las het voor u.