Dit nummer opent met 'Misschien heb ik je nodig', een prachtig artikelvan Mieke Hoste, die ons meeneemt in de systemische behandeling van verslavingsproblematiek volgens de eft-methodiek. Zij benadert de verslaving als een vriendschap zonder vriend, een gevaarlijke manier om emoties te helpen reguleren die ten koste gaat van de wederkerige relaties met de mensen die de verslaafde nabij zijn. Waar hardnekkige verslaving voor veel veranderingsgerichte behandelingen een contra-indicatie is omdat de verslaving zo’n krachtige partner is in het verzachten van onverdraaglijke emotionele pijn, schetst Hoste ons een koninklijke weg om de verslaafde weer toegang te helpen krijgen tot de intieme hechtingsrelaties in de nabije omgeving en het vermogen emoties te co-reguleren met degene die hem of haar het liefst is.

 

Vervolgens biedt dit nummer ruimte aan een bijzondere reflectie 'Rijke vruchten van arme grond', waarvoor het idee al lang geleden geboren is. In november 2018 presenteerde ervaringsdeskundige Else Hofman-Bergman haar column 'Honger', die vakgenoten raakte tot in de kern. De gedachte kwam op deze column te delen met een groter publiek. Erik Van der Elst was bereid met haar op zoek te gaan naar een manier om de kracht van haar verhaal te plaatsen in een uitwerking van een mooie narratieve techniek. Hij doet verslag van een identiteitsversterkende ceremonie, waarin ons welbekende buitenstaanders zich kwetsbaar opstellen en een reflectie geven op hoe het oorspronkelijke ervaringsverhaal hen persoonlijk raakt en inspireert. Door Justine, Hans en Bruno bij de voornaam te noemen componeert hij het tot een intiem geheel, dat ook de lezer aanzet tot intergenerationeel reflecteren op zichzelf.

 

In de rubriek Professie & Persoon geven Erica Siegers en Jan Meerdinkveldboom het podium aan recent gepensioneerd systeemtherapeut, opleider en (leer)supervisor Mieke Hartgers. Hartgers heeft zich ingezet om de vaak gepolariseerde visies op stoornis- en contextgericht werken in de specialistische ggz met elkaar te verbinden en het systemisch gedachtegoed toegankelijker te maken, ook voor behandelaars die niet volledig geschoold zijn in de systeemtherapie. Via haar liefde voor cinema en poëzie weet Hartgers de essentie van het vak te verwoorden in voor iedereen begrijpelijke taal.

 

In Congressen doet Margo van der Stelt verslag van het driedaagse internationale congres over geweldloos verzet. Renske Hak en Wennie Roestenberg bezochten voor ons het online symposium Sporen van hoop, georganiseerd door de vereniging van contextueel werkers. Dieuwke Speksnijder-van Eijk neemt ons mee op de eerste online studiemiddag voor en door systeemtherapeutisch werkers, met als titel Diversiteit en meerstemmigheid.

 

Voor de rubriek Boeken en zo is een drietal boeken gelezen. Luc Van de Ven recenseerde Goed leven met kwetsbaarheid en beperking van Dirk De Wachter en Manu Keirse. Nienke Hoekstra doet verslag van het boek Mensen zijn ingewikkeld van Floortje Scheepers, psychiater en hoogleraar Innovatie in de ggz aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Tot slot las Dieter Roseeuw Ruzie met liefde van Marije Snippe. Hij beschrijft dit boek als een toegankelijk werkboek in de traditie van eft en de kwetsbaarheidscyclus.