Het hoofdartikel van dit nummer gaat over een veelbelovende systemische interventie voor gezinnen, namelijk emotionally focused family therapy (efft). Lenny Rodenburg en Henk Jan Conradi beschrijven een aangepaste Nederlandse versie van het efft-behandelprotocol, waarbij ze de sterke kanten van twee andere op hechting gebaseerde gezinstherapieën, abft en ddp, integreren met het behandelprotocol van efft. Efft vormt een systemische interventie gericht op ouders en kinderen die het stoornisspecifieke karakter overstijgt.

Zelfverwondend gedrag komt relatief vaak voor in de adolescentie, en iedereen die met jongeren en gezinnen werkt, kent de complexe dynamiek die het gedrag teweegbrengt binnen het gezin. Toch is over zelfverwondend gedrag in dit tijdschrift nog niet veel geschreven. In de rubriek Wetenschap & Praktijk beschrijven Imke Baetens, Lise De Ridder en Tinne Buelens in een review de effectiviteit van systeemtherapeutische behandeling bij zelfbeschadigend gedrag.

Voor de rubriek Professie & Persoon spraken Jasmien Peeters en Albert Neeleman met Greet Splingaer. Kenmerkend voor haar verhaal is de wijze waarop kinderen in haar werk vooropstaan. Kinderen zijn leermeesters, hebben een ontwapende authenticiteit en vormen voor Splingaer een belangrijke drijfveer.

In de rubriek Congressen vinden we twee congresverslagen. Elke Humblet verslaat op enthousiaste wijze de studiedag naar aanleiding van vijftig jaar Interactie-Academie.

Albert Neeleman doet verslag van het symposium Cruijffiaans denken als inspiratiebron voor complexe problematiek in de ggz: psychiatrie, psychotherapie, jeugdzorg. Een prachtige studiedag waarop ingewikkelde concepten rondom de complexe geestelijke gezondheidszorg op meerdere manieren naar voren kwamen.

Dit symposium was tevens het moment waarop Jan Olthof zijn nieuwste boek presenteerde: Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie – Navigeren in complexiteit. Peter Lenaerts schreef een recensie.

Bram Fahy en Sarah Degens recenseerden Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten – De psychologie van demoniseren van Nahi Alon en Haim Omer.

Een laatste bijdrage aan dit nummer komt van Liesbet Monballiu. Zij werd aangenaam verrast door het boek Integratief opvoeden – Strategieën voor de opvoeding van kinderen met gehechtheidstrauma, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Nathalie Schlattmann, Mara van der Hoeven en Irma Hein.