In de drie artikelen staan met name ouders centraal. Het eerste artikel gaat in op de vraag in hoeverre ouders  gedwongen kunnen worden deel te nemen aan het programma Kinderen uit de Knel. Justine van Lawick, Flip Jan van Oenen, Margreet Visser en Marjon Boschman onderzoeken situaties waarin ouders in een complexe echtscheiding niet willen meewerken met het programma, terwijl dit voor de betreffende kinderen hard nodig is. Het wordt duidelijk dat het toepassen van drang of dwang aan regels gebonden is en zowel voor- als nadelen kent. 

Willem Beckers, Peter Jakob en Marie Luise Schreiter beschrijven in Mijn kind haat me – Over het gebruik van verbeeldende methoden in systeemtherapie met Geweldloos Verzet uitvoerig op welke wijze verstoorde ouder-kindrelaties hersteld kunnen worden, juist ook bij kinderen die hun ouders op zeer agressieve manier bejegenen. Met de beschreven methode van verbeelding wordt een belangrijke aanvulling gegeven op de mogelijkheden van Geweldloos Verzet.

Inge Kerstjens houdt een sterk onderbouwd pleidooi om ouders bij de behandeling te betrekken, juist ook als die ouders in de rapportages niet gunstig worden afgeschilderd. Niet alleen toont ze in een casus met een ontmoedigend begin aan dat er veel meer muziek in zit dan zo lijkt, maar ook dat behandeling in de gesloten jeugdzorg nadelig kan zijn voor het kind als het betrekken van ouders als onhaalbaar wordt gezien. Het artikel sluit aan bij de actuele discussie in Nederland over gesloten jeugdzorg. 

Sabine Vermeire is de hoofdpersoon in Professie & Persoon, geïnterviewd door Albert Neeleman en Jasmien Peeters. Door meerdere ervaringen ontwikkelde zij het talent om in hopeloos lijkende situaties toch nog mogelijkheden te zien.

Maarten van der Linde en zijn cliënt Amber zagen aanvankelijk in hun therapeutisch contact weinig tot geen mogelijkheden, en dat van beide kanten. Van der Linde beschrijft zijn zoektocht naar een andere dan de aangewezen weg om toch het vertrouwen van Amber te winnen. Amber beschrijft van haar kant hoe zij haar eigen worsteling alsook die van Van der Linde ervaren heeft. 

We besluiten met twee boekrecensies. Pieter Heye bespreekt Sekscultuur – Een herwaardering van seksualiteit van Bettina Stangneth, Sanne van Megchelen-Oomens Levensverhalen en psychotrauma – Narratieve exposuretherapie in theorie en praktijk, geschreven door Ruud Jongedijk.