Dit nummer opent met een boeiend artikel van Eliane Wiebenga en Hans Bom. Beiden zijn vanaf het eerste uur betrokken bij de methode geweldloos verzet van Haim Omer. Die ervaring is te merken in dit artikel dat achtergronden en ontwikkelingen in het veld van geweldloos verzet helder samenvat en vervolgens uiteenzet hoe verbindend gezag van waarde is voor de alliantie tussen hulpverleners en ouders in complexe situaties.

 

Het tweede hoofdartikel is geschreven door Sabine Vermeire. Ze beschrijft hoe ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen leiden tot destructieve patronen die voor de betrokkenen doorwerken in hun zelfgevoel en relaties. Op zoek naar andere mogelijkheden, rijkere zelfverhalen, herstel van besef van invloed en gevoel erbij te horen, gaat zij in het artikel met mooie taal en rijke creativiteit met een elfjarige jongen op zoek naar nieuwe verhalen en ervaringen. 

 

Aurelie Lange, Marc Delsing, Marieke van Geffen en Ron Scholte beschrijven hun onderzoek naar de effecten van beeldbellen op de  behandelrelatie. Een actueel en relevant onderzoeksartikel dat een bijdrage levert aan het gesprek over de mogelijkheid en wenselijkheid van beeldbellen in de systemische praktijk. 

 

In de rubriek De Praktijk beschrijven Aristides Tamboer en Anneke Zaaijer-Zandstra een door hen ontwikkelde communicatietraining voor paren. De auteurs zijn zo genereus de geïnteresseerde lezer op verzoek het draaiboek van deze training ter beschikking te stellen.

 

Jasmien Peeters en Sanne van Megchelen-Oomens interviewden voor de rubriek Professie & Persoon Flip Jan van Oenen. In dit mooi geschreven portret leren we Van Oenen, zijn zienswijzen en ontwikkeling beter kennen. 

 

De rubriek Congressen is dit nummer weer rijk gevuld. Gelukkig zijn ook hier de tijden veranderd dit voorjaar en hebben we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. Besproken worden:

  • Trauma vanuit systemisch perspectief — Studiedag georganiseerd door de BVRGS [Berchem, 18 maart 2022]
  • Surviving and thriving in stepfamily relationships — What works and what doesn’t — Workshop met Patricia L. Papernow [Leuven, 24 maart 2022]
  • Systeem-(OM)-Denken — Systeemdenken en de nieuwe GGZ – NVRG-congres 2022 [Den Haag, 25 maart 2022]
  • ‘Worlding’ — Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen?! — Congres georganiseerd door NDC2 [Utrecht, 22 en 23 april 2022]
  • De omzwervingen van Amor: over liefde, relaties en therapie — Afscheidssymposium ter gelegenheid van het pensioen van Lieven Migerode georganiseerd door Context en UPC KU Leuven [Leuven, 29 april 2022]

 

In de rubriek Boeken (en zo) worden het door Lieve Cottyn geschreven boek Complexe scheiding – Uit de maalstroom van conflict besproken en het boek Een GPS voor gezinnen van Guy Bosmans.