Bruno Hillewaere neemt ons in zijn artikel eerst mee in een historisch-culturele situering van discourses en sociale instructies over kwaadheid en hoe met deze emotie om te gaan. Van hieruit ontstaan talrijke aangrijpingspunten voor systeemtheoretische reflecties en handelen. Zo verweeft Hillewaere een praktijkvoorbeeld met drie theoretische systeemtherapeutische pijlers. Hij wendt zich tot een narratief en dialogisch perspectief, put inspiratie uit de leringen van Winnicott, en gaat dieper in op inzichten en handvatten uit het hechtingsperspectief en de mentaliseren bevorderende therapie met families (MBT-F).

 

Wilco Kroon en John Robbemond pleiten er in hun artikel voor om ook de religieuze dimensie van iemands realiteit nieuwsgierig aandacht te geven, en open te staan voor het zoeken naar en bewandelen van nieuwe of weinig bewandelde wegen. Het zijn misschien net deze nieuwsgierige, dialogische processen en uitdagingen die zo typerend zijn voor wie we zijn en wat we doen.

 

In Professie & Persoon lezen we een interview door Albert Neeleman en Jasmien Peeters met Jan Olthof. Of misschien doet de term ‘verhaal’ Olthof wel meer recht. Zoals hij zelf aangeeft, is Olthof blijven puzzelen over wat een verhaal precies is, en hoe verhalen helpen om contact te krijgen met een cliëntsysteem. Aldus worden we meegenomen naar een aantal scharnierpunten in zijn carrière, naar ontmoetingen die tekenend zijn geweest voor het ontwikkelen van zijn eigen, narratieve stijl, verweven met persoonlijke ervaringen die zijn visie op geestelijke gezondheidszorg en het belang van verbinding mee hebben beïnvloed.

 

De rubriek Congressen biedt ons een inkijkje in heel wat inspirerende, hoopgevende en verrijkende studiedagen van de afgelopen maanden. Irma Röder trapt de bal af en laat ons een blik werpen op het thema Community Mental Health Care tijdens een studiemiddag van de sectie Interculturele Systeemtherapie van de NVRG te Rotterdam. Sandra Braam deelt vervolgens haar reflecties over de studiedag georganiseerd door Verbinding in Verlies, Euthopia en School voor Transitie, ‘Verlies en rouw vanuit een hechtingsperspectief’ te Hoeven. Ten slotte ving Roeland Kaai voor dit nummer een aantal dromen tijdens de studiedag van de Interactie-Academie, ‘Dromen vangen – Over vernieuwing in de hulpverlening’, te Antwerpen.

 

Verbindend blijven werken, met oog voor wat er tussen mensen gebeurt, vinden we ook als centraal thema terug in Boeken (en zo). Anja de Boer neemt het boek Tussentaal van Marijke Spanjersberg voor haar rekening. Maarten van der Linde boog zich over het boek van Luc Isebaert en Geert Lefevere, De therapeutische alliantie – Het Brugs model van oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie. Pieter Govaerts neemt ons mee in het werk van Satya Doyle Byock, Quarterlife – The search for self in early adulthood. Albert Neeleman recenseerde het boek Mijn nazi-opa – Een persoonlijk onderzoek naar intergenerationeel trauma van Sunny Bergman. Jasmien Peeters sluit dit nummer af met haar bevindingen over het boek van Chloé De Bie, Op zoek naar liefde – Wegwijzers voor relatiegeluk.

 

Het nummer opent met twee in memoriams: voor Guy Ausloos (door August Hermans en Magda Heireman) en voor Lars Brok (door Steve Adeney en Frank Asmus).