Dit nummer opent met het artikel dat de in april overleden Jolanthe de Tempe grotendeels zijn definitieve vorm heeft gegeven. Aan de hand van bandmateriaal dat zij ter beschikking had gekregen analyseerde zij de wijze waarop de hoofdpersoon door een sekteleider en zelfbenoemd therapeut tot de grond toe werd afgebrand. Niet lang na haar vertrek uit de sekte bracht zij zichzelf om het leven. Zie ook het gratis artikel.

Cathy Van Gorp, de rubrieksbeheerder van Professie & Persoon, start met een nieuw genre: een dubbelinterview met een koppel therapeuten dat ook als partners samen is.

De Praktijk is geschreven door Petra Bastiaensen en gaat over de complexe en lastige situaties waarin pleegzorgmedewerkers (kunnen) verkeren.

De rubriek Onderzoek gesignaleerd opent met het onderzoek naar reacties op de onthulling van seksueel geweld. Dagmar Stockman, Tine Vertommen, Lesley Verhofstadt & Kasia Uzieblo kijken in dit literatuuronderzoek onder andere naar de verschillen tussen de reacties van professionele hulpdiensten, de formele steunbronnen en die van naastbetrokkenen.

Al eerder is in dit tijdschrift (Hooghe, Rosenblatt & Rober, 2016) uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop ouders omgaan met het verliezen van een kind. In het tweede nummer van dit jaar schreef Tomas Van Reybrouck over zijn ervaringen binnen de verslavingszorg met dit onderwerp. Henk Schut, Catrin Finkenauer, Asuman Buyukcan-Tetik, Margaret Stroebe & Wolfgang Stroebe, werkzaam bij verschillende universiteiten, presenteren in de tweede bijdrage in deze rubriek hun eigen onderzoek naar het effect van het verlies van een kind op de relatie tussen de ouders.

Verder in dit nummer zoals gebruikelijk een aantal verslagen en boekbesprekingen.