Na de twee in memoriams in een van de vorige nummers voor Jolanthe de Tempe en John Shotter, opent dit nummer met een afscheid van Alice van der Pas, 'grand old lady van de ouderbegeleiding’ zoals Herman Baartman haar noemt.

In hun artikel over feedback georiënteerde gezinstherapie bespreken Karine Van Tricht, Eva Deslypere & Peter Rober het belang van dialogische feedbackinstrumenten in gezinstherapie. Zie ook het gratis artikel.

Bruno Hillewaere & Jørgen Mous hebben het in ‘Creativiteit en doelgerichtheid in dialogische systeemtherapieën’ over het spanningsveld tussen de maatschappelijke druk om efficiënt en evidence based te werken enerzijds en het belang van de ontmoeting met de cliënt anderzijds. De auteurs pleiten ervoor dat het geen of-of dilemma hoeft te zijn, maar dat beide samen kunnen gaan.

In de praktijkrubriek beschrijft Aad Tijssens de toepassing van een groepsmethodiek uit het programma Kinderen in de Knel in een individueel traject met ouders in een echtscheidingssituatie.

In de rubriek Onderzoek Gesignaleerd krijgen we een artikel van Joke Vandamme, Ann Buysse & Guy T’Sjoen. Zij onderzochten een relationele kijk op de beslissing tot abortus. In de huidige maatschappelijk-ethische perspectieven op abortus ontbreekt namelijk aandacht voor het feit dat er naast de vrouw ook een man in het abortusverhaal aanwezig is. Daar brengen deze onderzoekers alvast verandering in.

Vervolgens presenteren we u twee congressen. Matti Knoop bespreekt het eerste congres van het Engelse Institute of Narrative Therapy in Brighton. Ad van Duijne bezocht de studiedag georganiseerd door de sectie forensische systeemtherapie van de NVRG met als titel ‘Op zoek naar Bloody Mary’.

Na de twee congresverslagen volgen er twee boekbesprekingen. Jan Meerdinkveldboom bespreekt Kaat wil niet meer op bezoek van Ludo Driesen over het ouderverstotingssyndroom. Lieven Migerode recenseert Waarom liefde pijn doet van de Israëlische schrijfster Eva Illouz.