In het eerste hoofdartikel stelt Luc Van den Berge, ‘Ouders ontmoeten als professional – onze keuze!’, de vraag ‘hoe kunnen we nu begrijpen dat goedbedoelende professionals ouders op een stoel zetten waarop zij zich niet goed voelen?’ In een zorgvuldig betoog laat hij de lezer meedenken over de maatschappelijke perspectieven waarvan de therapeut ongemerkt deel uitmaakt. Stilstaan bij de dilemma’s die men tegenkomt in het werken met ouders helpt bij het maken van keuzes. 
Ook in het volgende hoofdartikel, ‘Veerkracht opnieuw bezien’ van Ineke Rood, wordt een keuze beschreven: richt de therapeut zich op de kracht van het gezin of, zoals nog vaak gebeurt, op de pathologie? Rood gaat in op het concept veerkracht en beschrijft onder andere het gezinsveerkrachtmodel van Froma Walsh. Ze legt in haar werkwijze een verbinding met de meer op kracht georiënteerde postmoderne benaderingen.
Tomas Van Reybrouck geeft in zijn Reflectie een interessante blik achter de schermen van een congresvoorzitter. Wat beweegt de dagvoorzitter – of dagvoorzitters in dit geval? Van Reybrouck geeft een inkijk in zijn voorbereiding van het congres en de reflecties die hij uitwisselde met zijn compagnon, Tineke Haks. Welke naam en welk thema geef je aan het congres? Wat is belangrijk en hoe wil je dat bereiken? Hoe krijg je zo’n grote groep mensen ‘in beweging’?
In de rubriek Professie & Persoon zijn er interviews met twee internationale systeemtherapeuten. Greet Splingaer & Bruno Hillewaere hebben Maurizio Andolfi geïnterviewd over zijn eigen familiegeschiedenis en plaatsen die in zijn concept van het drie generatiehuis. Ook hun eigen ontwikkeling als systeemtherapeut plaatsen zij in de verdiepingen van dit huis.
Lenny Rodenburg interviewde Guy Diamond, samen met Elien van Oostendorp. Zij praten met hem over zijn Attachment-Based Family Therapy model, dat gericht is op het verbeteren van de relatie tussen ouders en kind. Beeldend vertelt Diamond hoe zijn eigen ervaringen als kind en zijn levensgeschiedenis hem in zijn denken over gezinnen hebben gevormd.
In de rubriek Onderzoek Gesignaleerd beschrijft Elisa van Ee de resultaten die staan in het rapport Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie, een onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie door Langeland werd gedaan. Van Ee formuleert een duidelijke conclusie over hoe daarmee om te gaan in het werk: een professionele systeemtherapie vraagt het combineren van klinische expertise met een wetenschappelijke attitude, zodat de verleende zorg maatwerk wordt en daarmee optimaal effectief is.
Ook zijn er weer diverse interessante studiedagen, een conferentie, een symposium en een workshop bezocht, waarvan uitgebreid verslag wordt gedaan. Tot slot staan er in nummer van Systeemtherapie ook drie boekverslagen.