In haar hoofdartikel schetst Pauline Beusekamp de invloed die Parkinson kan hebben op de partnerrelatie. Parkinson is een ziekte die een geleidelijk en onvoorspelbaar verloop kent. Dat betekent dat het familiesysteem zich steeds terugkerend moet reorganiseren en dat sociale steun vaak minder evident is door het geleidelijke verloop. Ze schrijft over ‘ambigu verlies’, bijvoorbeeld als de ‘fysiek aanwezige, aanraakbare systeemleden psychologisch afwezig zijn en er niet meer toe lijken te doen’. Op zeer heldere wijze zet ze uiteen hoe een systeemtherapeut aandacht kan hebben voor de wisselwerking tussen de aanwezige symptomen, het ziekteverloop en de partnerrelatie.
In de rubriek De Praktijk schrijft Isabelle Mertens over haar ervaring in het werken met cliënten met chronische lichamelijke  klachten. Uit persoonlijke en professionele ervaring richt zij haar werk op de belangrijke aspecten van de context die een rol spelen in het herstel of het leren omgaan met de klachten. Het maakt duidelijk waarom ook hierbij een systemische blik en aanpak gewenst zo niet noodzakelijk zijn.
Dit nummer bevat twee reflecties. Leny van Dalen pleit voor een sociaal-relationeel discours om te kijken naar dementie, in een samenleving waar het ziektediscours lijkt te domineren. Daarna volgt de reflectie van Jan Meerdinkveldboom. Hij zet uiteen hoe geen enkele situatie hetzelfde is als het gaat om personen met neurologische aandoeningen en de wisselwerking met hun systeem. Het artikel biedt een overzicht van verschillende factoren die daarin mee kunnen spelen, een kader om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen naar de unieke situatie van iedere cliënt en elk systeem.
In de rubriek Professie & Persoon een interview met psychotherapeut Magrit Norde over haar persoonlijke ervaring met multiple sclerose. Een moedige bijdrage, daar haar persoon deze keer meer op de voorgrond staat dan haar professie. In deze bijdrage van Erica Siegers & Nine van Stratum komt eveneens naar voren dat geen enkele situatie hetzelfde is. 
Isabelle Deryckere doet verslag van de studiedag  'Interafhankelijkheid’, het jaarcongres van de BVRGS. Deze dag stond in het teken van wetenschappelijk onderzoek naar systemen en systeemtherapie. 
In Boeken (en zo) maar liefst vijf bijdragen. Albert Neeleman recenseert het boek Als Amor de draad kwijtraakt, dat als een soort wegwijzer dient in het omgaan met intimiteit en seksualiteit bij dementerenden. Jan Meerdinkveldboom nam het boek Mist – Partners van jonge mensen met dementie in beeld onder de loep. Het boek Anders nabij is gelezen door Hadi Waelkens en Karine Van Tricht. In dit boek laat auteur An Hooghe ouders zelf aan het woord over hun rouw na de dood van hun kind. Jasmien Peeters recenseert het boek Intimiteit. Auteur Paul Verhaeghe beschrijft daarin zijn ideeën over de verhouding tussen ons en ons lichaam. De rubriek sluit af met de recensie van een spel. ‘Naar de top!’, uitgetest door Cathy Harder, is ontwikkeld voor gezinnen waarin één van de gezinsleden geclassificeerd is met een autismespectrumstoornis.