Gratis artikel: ‘Hoe was het in het kamp?'

Peter Rober legt in zijn bijdrage ‘Hoe was het in het kamp?' verband tussen ‘grote’ en ‘kleine’ verhalen in zijn reconstructie van het verzwegen verhaal van zijn grootvader en de rol die de tweede wereldoorlog en het zwijgen speelden in zijn familie. Zijn conclusie over de rol van geheimen wijkt af van het gangbare denken daarover in de systeemtherapie. Hij schreef dit artikel onder begeleiding van Paul Rosenblatt, een Amerikaanse sociaalwetenschapper die onder andere bekend is om zijn interculturele onderzoekingen naar families en naar rouwverdriet. Niet-abonnees lezen dit artikel gratis >>

 

Kwalitatief onderzoek

Peter Muntigl beschrijft in zijn artikel 'Conversatieanalyse en systeemtherapie' de conversatieanalyse, een kwalitatieve onderzoeksmethode die zich bezig houdt met directe interactie in informeel of formeel verband, waarin mensen samen een verhaal over zichzelf, elkaar en de wereld construeren. Meer over kwalitatief onderzoek vindt u in de bijdrage van Hannah Van Parys. Uit de veelheid van kwalitatieve onderzoeksmethodes bespreekt zij er twee, om te laten zien hoe verhalen daarin als onderzoeksmateriaal benaderd worden, in het bijzonder in onderzoek naar koppels, gezinnen en systeemtherapeutische sessies.

 

Narratieve veelzijdigheid

In haar artikel ‘Wat als ik koning zou zijn?’ beschrijft Sabine Vermeire met woorden en beeldtaal hoe zij op creatieve wijze en met narratieve ‘veelstemmigheid’ een jongen hielp om zijn eigen verhaal te maken na de zelfmoord van zijn vader, en onderbouwt zij de therapeutische keuzes die zij maakte op narratieve gronden.

 

Interviews: Christien Brinkgreve en Kenneth Gergen

Cathy Van Gorp & Jolanthe de Tempe interviewen socioloog Christien Brinkgreve, gespecialiseerd in onderzoek van psychotherapie, gezin, privéleven, en van het vertellen van verhalen door mensen. Jasmina Sermijn interviewt Kenneth Gergen, een van de grondleggers van het sociaal-constructionisme in de psychologie, dat ervan uitgaat dat psychische en sociale verschijnselen, inclusief het ‘zelf’, geen objectief vaststelbare zaken zijn, maar steeds sociaal geconstrueerd worden. Dat sluit aan bij de opvatting van Christien Brinkgreve, met het niet onbelangrijke verschil dat een socioloog ook steeds de ‘grote’ culturele verhalen en macroprocessen erbij betrekt.

 


  

Het hele nummer lezen?

Wilt u het volledige nummer van Systeemtherapie lezen? Met een gratis proefabonnement ontvangt u één papieren nummer en hebt u bovendien twee weken toegang tot het volledige archief. Bekijk alle abonnementsvormen >>